eBankNet

Korzyści

System bankowości internetowej eBankNet umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi oraz kontrolowanie kredytów i pozostałych usług takich, jak lokaty czy karty płatnicze.

 Aby uzyskać dostęp do eBankNet, należy:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
 • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
 • hasła do systemu mogą być wydawane w poufnej kopercie lub w sposób bezpieczniejszy i komfortowy przesyłane w formie SMS.

Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu EBANKNET

System bankowości internetowej https://ebank.bsmilicz.com.pl/ umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich jak kredyty i karty płatnicze. Funkcje systemu pozwalają na: 

1. w zakresie rachunków bankowych: 

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych, 
 • sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych za ostatni rok ( nie dotyczy rachunku kredytowego), 
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych, 
 • sprawdzanie limitów kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych, 
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji i zestawienia operacji ( nie dotyczy rachunku kredytowego),
2. w zakresie przelewów (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych, rachunku Pol- IKE, rachunku kredytowego): 
 • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych, 
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych, 
 • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych, 
 • listę złożonych przelewów, 

3. w zakresie lokat: 

 •  zakładanie lokat z oferty dostępnej w eBankNet, 
 • listę aktywnych lokat,
 • sprawdzanie oprocentowania posiadanych lokat, 

4. w zakresie listy odbiorców (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych, rachunku Pol-IKE, rachunku kredytowego): 

 • dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy, 
 • listę zdefiniowanych odbiorców, 

5. zmianę hasła, 

6. zamówienie i aktywację haseł jednorazowych lub otrzymywanie smsKodów (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych oraz rachunku Pol-IKE) 

7. doładowanie telefonu komórkowego. 

System EBankNet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (przy czym realizacja zleceń płatniczych następuje w godzinach pracy Banku). 

W celu poprawnej współpracy z Systemem eBankNet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu „firewall”.

Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie 

Pamiętaj, aby zawsze logować się bezpiecznie przez stronę: https://ebank.bsmilicz.com.pl

 • W polu Login i Hasło wpisz login i hasło użytkownika które otrzymałeś z Banku, następnie system poprosi cię o ustalenie własnego hasła do systemu.
 • Na kolejnym ekranie w polu "wprowadź nowe hasło" wpisz swoje własne hasło. Podczas kolejnego logowania do systemu bankowości internetowej, będziesz wpisywać ustalone w ten sposób przez siebie hasło. 
 • Pamiętaj, że hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.

Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej. Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

ZASADY
bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

 • Zapamiętaj hasło
 • Nie ujawniaj hasła
 • Zmieniaj regularnie hasło
 • Unikaj używania łatwych haseł, stosuj hasła trudne do rozszyfrowania
 • Hasło musi mieć co najmniej  8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę
 • Nie przechowuj hasła razem z loginem
 • Nie odchodź od komputera podczas zalogowania do systemu
 • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy
 • Nie korzystaj z nieznanych sieci bezprzewodowych oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe
 • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku
 • Nie wchodź na stronę internetową Banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzących mailach
 • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe
  Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce), sprawdź czy jest ważny
 • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila itp.

Pamiętaj, że:

 • System eBankNet nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego z listy kodów jednorazowych lub przesłanego za pomocą SMS przy autoryzacji pojedynczej operacji.
 • Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego. Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne z koperty).
 • Nigdy nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub hasła jednorazowego  blokują dostęp do systemu
 • Dyspozycję odblokowania można dokonać telefonicznie bądź osobiście w Banku

W przypadku zablokowania

W przypadku zablokowania. 

Zachowaj hasło pierwotnego, które otrzymałeś z Banku do pierwszego logowania, gdyż na jego podstawie w przypadku zablokowania będziesz mógł dokonać telefonicznego odblokowania dzwoniąc pod numerem tel. (71) 38 40 280. Odblokować się możesz również w dowolnej placówce Banku.

Kursy walut

Kursy walut2016-04-29
1 EUR4.2733
1 USD3.7520
1 CHF3.8660
1 GBP5.4596
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,56
WIBOR 3M - średnia 1,67
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej