eBankNet

Korzyści

System bankowości internetowej eBankNet umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi oraz kontrolowanie kredytów i pozostałych usług takich, jak lokaty czy karty płatnicze.

 Aby uzyskać dostęp do eBankNet należy:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
 • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
 • hasła do systemu mogą być wydawane w poufnej kopercie lub w sposób bezpieczniejszy i komfortowy przesyłane w formie SMS.

Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu EBANKNET

System bankowości internetowej https://ebank.bsmilicz.com.pl/ umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich jak kredyty i karty płatnicze. Funkcje systemu pozwalają na: 

1. w zakresie rachunków bankowych: 

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych, 
 • sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych za ostatni rok ( nie dotyczy rachunku kredytowego), 
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych, 
 • sprawdzanie limitów kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych, 
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji i zestawienia operacji ( nie dotyczy rachunku kredytowego),
2. w zakresie przelewów (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych, rachunku Pol- IKE, rachunku kredytowego): 
 • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych, 
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych, 
 • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych, 
 • listę złożonych przelewów, 

3. w zakresie lokat: 

 •  zakładanie lokat z oferty dostępnej w eBankNet, 
 • listę aktywnych lokat,
 • sprawdzanie oprocentowania posiadanych lokat, 

4. w zakresie listy odbiorców (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych, rachunku Pol-IKE, rachunku kredytowego): 

 • dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy, 
 • listę zdefiniowanych odbiorców, 

5. zmianę hasła, 

6. zamówienie i aktywację haseł jednorazowych lub otrzymywanie smsKodów (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych oraz rachunku Pol-IKE) 

7. doładowanie telefonu komórkowego. 

System EBankNet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (przy czym realizacja zleceń płatniczych następuje w godzinach pracy Banku). 

W celu poprawnej współpracy z Systemem eBankNet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu „firewall”. 

Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie 

Pamiętaj, aby zawsze logować się bezpiecznie przez stronę: https://ebank.bsmilicz.com.pl

 • W polu Login i Hasło wpisz login i hasło użytkownika które otrzymałeś z Banku, następnie system poprosi cię o ustalenie własnego hasła do systemu.
 • Na kolejnym ekranie w polu "wprowadź nowe hasło" wpisz swoje własne hasło. Podczas kolejnego logowania do systemu bankowości internetowej, będziesz wpisywać ustalone w ten sposób przez siebie hasło. 
 • Pamiętaj, że hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.

Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej. Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową. 

Zasady bezpiecznego logowania do systemu

Zasady bezpiecznego korzystania z systemu Bankowości Internetowej

Przypominamy, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej:

 • nie wolno ujawniać nikomu loginu i hasła do systemu
 • nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu
 • po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę
 • nie wolno przechowywać swojego loginu razem z hasłami jednorazowymi 
 • hasło do logowania najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby, 
 • listę haseł jednorazowych należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
 • wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić
 • nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych
 • hasło należy regularnie zmieniać
 • ustalając hasło należy używać kombinacji cyfr, małych i wielkich liter, należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: iSwz31gtpNR pochodzące ze zdania „Imieniny Sylwestra wypadają zimą 31 grudnia tuż przed Nowym Rokiem”.
 • hasło musi mieć długość od 8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.

Przydatne dokumenty

W przypadku zablokowania

W przypadku zablokowania. 

Zachowaj hasło pierwotnego, które otrzymałeś z Banku do pierwszego logowania, gdyż na jego podstawie w przypadku zablokowania będziesz mógł dokonać telefonicznego odblokowania dzwoniąc pod numerem tel. (71) 38 40 280. Odblokować się możesz również w dowolnej placówce Banku.

Kursy walut

Kursy walut2014-09-15
1 EUR4.0597
1 USD3.1387
1 CHF3.3330
1 GBP5.0775
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,60
WIBOR 3M - średnia 2,65
WIBID 1M 2,40
WIBID 3M 2,45
więcej