eBankNet

Korzyści

System bankowości internetowej eBankNet umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi oraz kontrolowanie kredytów i pozostałych usług takich, jak lokaty czy karty płatnicze.

Aby uzyskać dostęp do eBankNet, należy:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
 • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
 • hasła do systemu mogą być wydawane w poufnej kopercie lub w sposób bezpieczniejszy i komfortowy przesyłane w formie SMS.

Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu EBANKNET

System bankowości internetowej https://e24.bsmilicz.com.pl/eba28/ umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich jak kredyty i karty płatnicze. Funkcje systemu pozwalają na: 

1. w zakresie rachunków bankowych: 

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych, 
 • sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych za ostatni rok ( nie dotyczy rachunku kredytowego), 
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych, 
 • sprawdzanie limitów kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych, 
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji i zestawienia operacji ( nie dotyczy rachunku kredytowego),
2. w zakresie przelewów (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych, rachunku Pol-IKE, rachunku kredytowego): 
 • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych, 
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych, 
 • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych, 
 • listę złożonych przelewów, 

3. w zakresie lokat: 

 • zakładanie lokat z oferty dostępnej w eBankNet, 
 • listę aktywnych lokat,
 • sprawdzanie oprocentowania posiadanych lokat, 

4. w zakresie listy odbiorców (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych, rachunku Pol-IKE, rachunku kredytowego): 

 • dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy, 
 • listę zdefiniowanych odbiorców, 

5. zmianę hasła, 

6. zamówienie i aktywację haseł jednorazowych lub otrzymywanie smsKodów (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych oraz rachunku Pol-IKE) 

7. doładowanie telefonu komórkowego. 

System EBankNet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (przy czym realizacja zleceń płatniczych następuje w godzinach pracy Banku). 

W celu poprawnej współpracy z Systemem eBankNet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu „firewall”.

Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie 

Pamiętaj, aby zawsze logować się bezpiecznie przez stronę: https://e24.bsmilicz.com.pl/eba28/

 • W polu Login i Hasło wpisz login i hasło użytkownika które otrzymałeś z Banku, następnie system poprosi cię o ustalenie własnego hasła do systemu.
 • Na kolejnym ekranie w polu "wprowadź nowe hasło" wpisz swoje własne hasło. Podczas kolejnego logowania do systemu bankowości internetowej, będziesz wpisywać ustalone w ten sposób przez siebie hasło. 
 • Pamiętaj, że hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.

Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej. Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

ZASADY
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

 • Loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.bsmilicz.com.pl
 • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku
 • Nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym
 • Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://
 • Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki
 • Zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu
 • Nie przechowuj hasła razem z loginem
 • Zmieniaj regularnie hasło
 • Unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania
 • Hasło musi mieć co najmniej  8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny
 • Ustaw powiadomienie SMS o zalogowaniu i wylogowaniu z systemu
 • Nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu
 • Nie korzystaj z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot
 • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe
 • Wprowadź limity transakcyjne i limity loginu
 • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.
 • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie

Pamiętaj, że:

 • System nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego z listy kodów/karty zdrapki lub hasła przesłanego za pomocą SMS.
 • Przy logowaniu nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego, wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło.
 • W karcie zdrapce można odsłaniać wyłącznie kody, o które prosi Bank, gdyż podstawą pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie karty z wyłącznie odsłoniętymi polami o które prosił Bank.
 • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub hasła jednorazowego blokują dostęp do systemu lub możliwość dokonywania operacji.
 • Odblokowania można dokonać telefonicznie bądź osobiście w Banku.

W przypadku zablokowania

W przypadku zablokowania:

Zachowaj hasło pierwotne, które otrzymałeś z Banku do pierwszego logowania, gdyż na jego podstawie w przypadku zablokowania będziesz mógł dokonać telefonicznego odblokowania dzwoniąc pod numerem tel. (71) 38 40 280. Odblokować się możesz również w dowolnej placówce Banku.

Kursy walut

Kursy walut2018-04-25 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.0829
1 USD3.3428
1 CHF3.3840
1 GBP4.6504
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej