Płatności mobilne w technologii HCE

Korzyści

Płatności mobilne telefonem komórkowym
w technologii HCE

Z przyjemnością informujemy, że dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Miliczu została wprowadzona  możliwość płatności mobilnych telefonem komórkowym w technologii HCE. Płatności te umożliwiają klientom szybkie i wygodne płacenie smartfonem z aplikacją HCE w sposób analogiczny do płatności kartą zbliżeniową. Usługa ta jest bezpłatna i dotyczy wybranych kart debetowych. Aktualnie z tych płatności mogą korzystać wyłącznie klienci posiadający kartę:

 1. Naklejka zbliżeniowa VISA
 2. Karta VISA Classic Debetowa PAY WAVE
 3. Karta VISA Classic Debetowa

W najbliższym czasie ma zostać udostępniona płatność mobilna również dla kart debetowych Mastercard. W przypadku pojawienia się poszerzonej listy produktów kartowych, które umożliwią płatności mobilne telefonem, wystosowany zostanie komunikat informujący.

Zbliżeniowo można płacić smartfonem wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe zwykłymi kartami. Tego typu płatności są obsługiwane w Polsce aż przez około 90% terminali. Dodatkowo za pomocą telefonu można dokonać zbliżeniowo wypłaty w tych bankomatach, które posiadają taką funkcję i obok klawiatury mają specjalnie oznaczone miejsce, gdzie należy przyłożyć telefon lub kartę zbliżeniową.

W celu dokonania transakcji wystarczy tylko przyłożyć odblokowany telefon do terminala płatniczego, a kwotę powyżej 50 złotych potwierdzić dodatkowo numerem PIN, który jest wprowadzany na terminalu płatniczym.

Film na temat zalet usługi HCE

Link do filmu na temat zalet usługi HCE:

https://www.youtube.com/watch?v=GBUkENUupLo

Wymagania techniczne

Podstawowe wymagania dla telefonu, którym chcemy płacić:

 1. System operacyjny Android w wersji 4.4 lub nowszej;
 2. Moduł dostępu do Internetu w technologii WiFi lub GSM (GPRS, HSPA, LTE lub inny zapewniający dostęp do sieci Internet);
 3. Moduł komunikacji zbliżeniowej w technologii NFC (Near Field Comunication) – standardowe wyposażenie większości obecnie produkowanych telefonów.

Jeżeli wyżej określone wymagania spełnia telefon, a klient posiada w Banku odpowiedni typ karty zbliżeniowej to można przystąpić do aktywacji płatności.

Przed rozpoczęciem instalacji Użytkownik powinien sprawdzić, czy ma uruchomiony w urządzeniu moduł komunikacji zbliżeniowej w technologii NFC.

Uwaga: usługa płatności mobilnych w technologii HCE obecnie nie dotyczy telefonów z systemami IOS (iPhone), Windows Mobile, Symbian.

Aktywacja usługi

Poniżej w 3 krokach wyjaśniamy, jak aktywować usługę HCE:

1. Pobierz aktualną wersję aplikacji mobilnej Planet Mobile HCE Wallet ze sklepu Google Play i zainstaluj ją na swoim telefonie.

2. Wykonaj proces konfiguracji i rejestracji aplikacji:

-  zdefiniuj hasło dostępu do aplikacji w trybie, w którym umożliwia aplikacja (PIN lub wężyk)

- przyłóż kartę płatniczą do telefonu lub wpisz ręcznie numer karty oraz jej datę ważności

- aplikacja mobilna na podstawie danych karty generuje kod aktywacyjny

3. Zadzwoń do Contact Center pod numer 801 502 503, wciskając 1 (posiadacze kart z Grupy BPS) i podaj pracownikowi kod aktywacyjny wygenerowany w aplikacji mobilnej dla danej karty.

Po wykonaniu wyżej określonych czynności można już dokonywać płatności zbliżeniowych przy wykorzystaniu telefonu i aplikacji mobilnej Planet Mobile HCE Wallet.

Film instruktażowy ta temat aktywacji usługi

Link do filmu instuktażowego na temat aktywacji usługi:

https://www.youtube.com/watch?v=IT0XTbtS2Qo

Dokonywanie płatności

Poniżej w 4 krokach wyjaśniamy, jak dokonać płatności telefonem za pomocą usługi HCE:

 1. Odblokuj telefon i/lub zaloguj się do aplikacji.
 2. Zbliż telefon do terminala.
 3. Na ekranie telefonu zostanie wyświetlona kwota transakcji.
 4. Dla kwot powyżej 50 zł wprowadź na terminalu płatniczym kod pin dla karty.

Płatność nie wymaga logowania się do aplikacji, a wyłącznie odblokowania ekranu smartfona. Konieczność logowania się do aplikacji zależy od klienta i od wcześniejszych ustawień aplikacji. Włączenie opcji Szybkie płatności powoduje bowiem, iż płatność nie będzie wymagać logowania się do aplikacji.

Ważne jest też to, iż do korzystania z płatności nie jest konieczne aktywne połączenie z Internetem, co oznacza, że płatności można dokonywać także w takich miejscach, gdzie dostęp do sieci jest ograniczony (np. w podziemiach).

Bezpieczeństwo

W celu bezpiecznego korzystania z płatności mobilnych telefonem HCE niezbędne jest:

 • Zainstalowanie w smartfonie oprogramowania zabezpieczającego (skanera antywirusowego, zapory sieciowej) oraz jego regularna aktualizacja.
 • Unikanie instalowania w smartfonie oprogramowania pochodzącego z nieautoryzowanych źródeł, w tym przekazywanego pocztą elektroniczną lub SMS/MMS. Instalację aplikacji, zwłaszcza z nieznanych źródeł powinna poprzedzać jej weryfikacja przez oprogramowanie antywirusowe.
 • Niestosowanie łatwych do odgadnięcia numerów PIN np. 0000, 1111 itp. oraz niezapisywanie kodów PIN w sposób jawny. Nie należy przechowywać zapisanych kodów PIN w pamięci telefonu oraz w innych miejscach, w których istnieje ryzyko jego kradzieży, np. w portfelu. W przypadku podejrzenia ujawnienia kodów PIN nieuprawnionym osobom, należy niezwłocznie dokonać ich zmiany, ponieważ potencjalne straty mogą być znacznie wyższe niż wynikające z limitów transakcji zbliżeniowych.
 • Wyłączanie telefonu przed oddaniem do depozytu, szatni itp.
 • Nieoddawanie telefonu do serwisu z kartą SIM-NFC, SD-NFC, jeżeli limit płatności zbliżeniowych nie został wcześniej zablokowany.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6640
1 CHF3.6656
1 GBP4.6137
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej