Pol-IKE

Korzyści

Rachunek Pol-IKE to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy dzięki gromadzeniu oszczędności chcą zwiększyć swoje dochody po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Wybierając Pol-IKE, zyskujesz:

  • zabezpieczenie przyszłości - wyższą emeryturę, dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • opłacalność - dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki),
  • brak obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat  uzależniona od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017 wysokość kwot wpłat na IKE w roku 2017 wynosi 12 789,00 zł.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Miliczu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Przydatne dokumenty

Kursy walut

Kursy walut2018-10-23 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6336
1 CHF3.6228
1 GBP4.6940
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej