Bank Spółdzielczy w Miliczu wsparł finansowo jubileusz 70-lecia I LO w Miliczu

W sobotę 10 października I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu świętowało 70-lecie swego istnienia. Bank Spółdzielczy w Miliczu znalazł się wśród najważniejszych sponsorów tego wydarzenia i towarzyszących mu publikacji oraz inwestycji.

247407 

Z okazji jubileuszu 70-lecia powstała monografia dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia Szkoły, zwanej przez trzy pokolenia uczniów i nauczycieli „Zielonym Liceum”. Są w niej zdjęcia nauczycieli, dyrektorów i poszczególnych roczników absolwentów, a warto podkreślić, że przez mury I LO przewinęło się przez 70 lat ponad 6 tys. uczniów. Szkoła ukazana jest w książce z perspektywy współczesnych nauczycieli, którzy na podstawie protokołów z rad pedagogicznych piszą o swoich starszych kolegach, ich stylu nauczania i modelu nauczyciela, który przez 70 lat uległ wielu zmianom. Ciekawostką są wypowiedzi nauczycieli o ówczesnych dyrektorach, ważne miejsce w publikacji zajmują też opisy zjazdów.

Drugą publikacją, która została wydana przez Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu na jubileusz 70-lecia Szkoły przy wsparciu Banku Spółdzielczego w Miliczu, jest opowieść biograficzna Marcina Ziętkiewicza o druhu Bolesławie Zajiczku – absolwencie Zielonego Liceum, społeczniku, patriocie, sportowcu, wieloletnim działaczu ZHP, który prowadził słynną drużynę Baryczan i mimo swej niepełnosprawności realizował na niespotykaną skalę mnóstwo projektów dla dobra lokalnej społeczności.

247408 

Dzięki hojności sponsorów z okazji jubileuszu I LO powstał również Skwer Absolwenta „Pod Kasztanami” – na dziedzińcu Szkoły stanęły solidne ławy i stoliki, przy których uczniowie, a podczas klasowych zjazdów również absolwenci mogą się spotkać i miło spędzić czas. Symbolicznego przecięcia wstęgi na uroczystej gali z okazji Jubileuszu Szkoły dokonały przedstawicielka pierwszej klasy maturalnej z 1946 r. Jadwiga Taterka oraz tegoroczna maturzystka Aneta Zimoch, która za wybitne wyniki w nauce otrzymała stypendium im. Łucji Skibińskiej.

247409 

Gala zgromadziła ponad 300 gości, w tym władze samorządowe, dyrektorów placówek oświatowych całego powiatu, ale przede wszystkim byłych dyrektorów, nauczycieli i uczniów Zielonego Liceum. Na ręce dyrektor I LO Iwony Lewandowskiej-Maćkowiak gratulacje z okazji tak ważnego jubileuszu złożyła Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Katarzyna Misiak. Jak podkreślała Pani Prezes: „Ta Szkoła ukształtowała powojenną elitę Milicza, dlatego w naszych sercach, ale też w historii naszego Miasta zajmuje miejsce szczególne. Życzę Pani, obecnemu gronu pedagogicznemu i uczniom Zielonego Liceum, by świadomość tej tradycji Was uskrzydlała, a zielone mury były zawsze kuźnią talentów i miejscem, do którego chce się wracać”.

247445

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej