Bank Spółdzielczy w Miliczu wśród najbardziej patriotycznych instytucji finansowych

Bank Spółdzielczy w Miliczu znalazł się na 23. miejscu drugiej edycji rankingu opracowanego przez dziennik Rzeczpospolita pod hasłem Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu.

W rankingu, opublikowanym w specjalnym dodatku Rzeczpospolitej z 23 czerwca br., zostały ujęte firmy, których działalność w największym stopniu przyczynia się do rozwoju naszego kraju i bogacenia się społeczeństwa. Jak twierdzi bowiem pomysłodawca rankingu – dziennik Rzeczpospolita – w czasach globalizacji i szybszego rozwoju liczy się nie tylko dochód, ale również społeczne i patriotyczne aspekty funkcjonowania firm. Te dodatkowe wartości powstające w wyniku działania firm są niestety trudne do obiektywnego porównania. Dlatego redakcja Rzeczpospolitej przy ocenie zaangażowania firm brała pod uwagę wzrost zatrudnienia, płace, zapłacone podatki, wydatki na badania i rozwój oraz działalność prospołeczną i charytatywną.

W kapitule Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu zasiedli zaproszeni znani ekonomiści oraz osoby o wysokim autorytecie, a podczas typowania laureatów porównywano przedsiębiorstwa w zależności od ich wielkości. I tak oto Bank Spółdzielczy w Miliczu uplasował się na 23. miejscu w rankingu, w którym na podium znalazły się tak duże instytucje finansowe, jak PZU SA, PKO BP i Bank PKO SA. Jak widać jeśli chodzi o działalność prospołeczną i charytatywną oraz wpływ na rozwój i bogacenie się lokalnej społeczności możemy śmiało konkurować z dużo większymi podmiotami.

262057

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej