BS Milicz skutecznie edukuje w ramach projektu BAKCYL

W październiku br. Bank Spółdzielczy w Miliczu przystąpił do nowatorskiego projektu „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL”, a w listopadzie bankowi wolontariusze rozpoczęli pierwsze zajęcia z gimnazjalistami.

271231 

Projekt BAKCYL jest społecznym projektem edukacyjnym, stanowiącym odpowiedź polskiego sektora bankowego na potrzeby edukacji finansowej młodego pokolenia. Wolontariusze BAKCYLA, na co dzień pracownicy partnerskich banków, przekazują młodym ludziom wiedzę finansową i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

271232 

Bank Spółdzielczy w Miliczu znalazł się w grupie banków z terenu województwa dolnośląskiego, które najwcześniej przystąpiły do projektu Bakcyl. Od początku trwania projektu, tj. od 2013 roku, odbyły się 1403 lekcje dla 32,6 tys. uczestników w 479 klasach, 211 szkołach z 9 województw.

Pierwsze lekcje z bankowości – „Pożyczaj z głową” i „Mądre inwestowanie” – przeprowadził w Gimnazjum Ad Astra w Miliczu Paweł Flaga, który wraz z Aliną Korzeniowską zostali zgłoszeni jako wolontariusze i przeszli szkolenie w Warszawskim Instytucie Bankowości. Na co dzień oboje pracują w milickim Oddziale Banku Spółdzielczego w Miliczu.

271236 

Przeprowadzone lekcje zostały przez młodzież wysoko ocenione. Informacje były podane w postaci ciekawej prezentacji, pełnej zaskakujących i zabawnych przerywników. Każda lekcja rozpoczynała się od quizu na temat podstawowych problemów dotyczących bankowości, opracowanego na wzór gry Milionerzy. Uczniowie nie tylko musieli odpowiedzieć na pytania typu kiedy warto pożyczać pieniądze, jakie są koszty kredytu, co nam mówi profil ryzyka, jak inwestować pieniądze, ale również obliczyć w grupach odsetki od lokaty, kupon od obligacji, dywidendę od akcji. Trafny wybór przez twórców scenariuszy lekcji realnych problemów, z którymi spotyka się każdy użytkownik pieniędzy, sprawił, że przeprowadzone lekcje bez wątpienia przydadzą się młodzieży wchodzącej w świat dorosłości, a co z tym idzie – finansów. O kolejnych lekcjach w kolejnych szkołach biorących udział w projekcie będziemy informowali na bieżąco.

271244 

O projekcie BAKCYL

Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski Instytut Bankowości, partnerem Związek Banków Polskich. W projekcie aktualnie uczestniczy 35 banków, w tym 23 banki spółdzielcze. Projekt Bakcyl:

  • Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
  • Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie. Będzie kształtować postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
  • Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
  • Wykorzysta doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej