Gala podsumowująca IX edycję Programu Grantowego Działaj Lokalnie

28 lutego w sali Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu odbyła się uroczysta gala podsumowująca IX edycję Programu Grantowego „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy. Bank Spółdzielczy w Miliczu otrzymał na niej podziękowania za finansowe i merytoryczne wsparcie realizacji programu.

Program „Działaj Lokalnie” realizowany jest od 2010 roku przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, środków Partnerstwa  pozyskiwanych w tytułu darowizn w ramach 1% podatku oraz dzięki finansowemu wsparciu samorządów lokalnych samorządów i Banku Spółdzielczego w Miliczu. Prezes Zarządu BS Milicz Katarzyna Misiak odebrała z rąk gospodarzy Ośrodka „Działaj Lokalnie” – Ingi Demianiuk-Ozgi (prezes „Partnerstwa”) i Jana Bernackiego (skarbnik) podziękowania nie tylko za wieloletnie wsparcie tej inicjatywy, ale również za  udział przedstawicielki Banku Grażyny Krajewskiej w pracach Lokalnej Komisji Grantowej.

W IXj edycji programu zrealizowano na terenie ośmiu gmin Doliny Baryczy 15 projektów na kwotę ponad 57,5 tys. zł. Dokonania aktywnych mieszkańców zaproszeni goście mogli podziwiać, oglądając film prezentujący zrealizowane inicjatywy oraz słuchając wystąpień grantobiorców podczas gali. Projekty dotyczyły zarówno inicjatyw artystycznych, poprawy estetyki wsi, jak i promocji zdrowia i edukacji. Wszystkie integrowały mieszkańców, wspierały rozwój lokalnych liderów i służyły dobru wspólnemu. Obecnie w Polsce działają 62 ośrodki, w tym 24 certyfikowane, czyli spełniające najwyższe standardy doradztwa – certyfikat ten posiada ośrodek prowadzony przez Partnerstwo.

Więcej informacji o programie na stronie www.działaj.barycz.pl. Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości organizatora gali - Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy". Autor zdjęć: Marcin Skiba.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6640
1 CHF3.6656
1 GBP4.6137
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej