Jubileusz 10-lecia Milickiego Chóru Kameralnego Amadei Amici

Milicki Chór Kameralny Amadei Amici 28 listopada świętował 10-lecie swego istnienia. Z tej okazji w Kreatywnym Ośrodku Multifunkcyjnym w Miliczu odbył się koncert, będący artystyczną formą podziękowania Chóru swoim mecenasom, wśród których znalazł się Bank Spółdzielczy w Miliczu.

250531 

Milicki Chór Kameralny Amadei Amici powstał z inicjatywy grupy miliczan wspieranych przez ówczesnego dyrektora Ośrodka Kultury Andrzeja Pluszcza, któremu dedykowany był cały koncert. Repertuar chóru jest bardzo szeroki – od utworów sakralnych muzyki dawnej, poprzez dzieła twórców baroku i klasyków wiedeńskich, po muzykę ludową i popularną, co doskonale pokazał ponadgodzinny koncert podczas uroczystości.

250537 

Do 2013 r. dyrygentem chóru był dr hab. Andrzej Ryłko, a od dwóch lat jego obowiązki przejął Robert Wajler – absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Do najważniejszych sukcesów chóru należy zaliczyć zajęcie II i III miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Pasyjnej czy zdobycie Brązowej Muchy na Międzyrzeckiej Uczcie Chórów Amatorskich. Chór działa jako stowarzyszenie, nie jest więc – jak to zazwyczaj bywa – związany z parafią, szkołą czy Ośrodkiem Kultury, lecz utrzymuje się dzięki dotacjom i darczyńcom.

250538 


Z okazji jubileuszu 10-lecia chóru prezes Stowarzyszenia Milickiego Chóru Amadei Amici Roman Doganowski wręczył najważniejszym sponsorom chóru podziękowania za realizowanie szlachetnej misji mecenatu kultury. Wśród wyróżnionych zaszczytnym mianem mecenasa znaleźli się: Gmina Milicz, Nadleśnictwo Milicz, firma Rol-U-Tech i Bank Spółdzielczy w Miliczu, reprezentowany na uroczystości przez prezes Zarządu Banku Katarzynę Misiak i przewodniczącego Razy Nadzorczej Banku Aleksandra Kowalskiego. Prezes Katarzyna Misiak, odbierając podziękowania, podkreśliła, że działalność chóru to powód do dumy jego członków, ale jest ona również źródłem artystycznych przeżyć dla lokalnej społeczności.

Zdjęcia opublikowane za zgodą Stowarzyszenia Milickiego Chóru Kameralnego Amadei Amici.

Autor: Łukasz Gościniak

250543

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej