Komunikat dot. systemu BIK Przedsiębiorca

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem Banku Spółdzielczego w Miliczu do systemu BIK Przedsiębiorca informujemy o przekazywaniu od dnia 28 września 2017 roku informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych.

Informacje te są przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988) do Biura Informacji Kredytowej S.A.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku Spółdzielczego w Miliczu.

Z poważaniem,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej