Komunikat dot. zmian w zasadach wykonywania operacji dewizowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.10.2016 r. zmianie ulegają zasady wykonywania operacji dewizowych:

 1. Wszystkie transakcje zagraniczne, które spełniają następujące kryteria:
  1. płatność dokonana w walucie EUR;
  2. zastosowanie klauzuli kosztowej SHA;
  3. zleceniodawca zleca płatność w ciężar swojego rachunku oznaczonego w standardzie IBAN;
  4. zleceniodawca identyfikuje odbiorcę transakcji kodem numerem IBAN;
  5. czas realizacji transakcji wynosi D+1;
  6. transakcja jest kierowana do kraju, gdzie obowiązuje standard SEPA, będą  automatycznie zrealizowane jako polecenie przelewu SEPA.
 2. Bank nie będzie realizował tzw. przekazów regulowanych (przekazy w EUR z opcją SHA wykonywane w trybie pilnym oraz przekazy w EUR z opcją SHA wykonywane gotówkowo w kasie Banku). Tego typu przekazy będą traktowane jako polecenia wypłaty.
 3. Dla przekazów w walutach PLN, GBP oraz USD nie będzie dostępny tryb realizacji przyspieszony (jutro). Przekazy w walutach USD i GBP będą realizowane tylko w trybie standardowym lub pilnym, a w PLN tylko w standardowym.
 4. Wypełniając dyspozycję typu SEPA, nie ma już obowiązku podawania kodu BIC banku odbiorcy. Jeżeli Klient dostarczy BIC banku odbiorcy i BIC będzie inny niż wynika z plików systemowych, Bank zastosuje ten, który wyznaczony został systemowo.

Powyższe zmiany są związane z dostosowaniem systemów i procedur obowiązujących w bankach działających w UE poza strefą euro w zakresie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 ustanawiającym wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej