Można już składać nowe wnioski w programie Rodzina 500+ w kolejnym okresie świadczeniowym poprzez eBankNet

Szanowni Klienci!

Informujemy, że posiadacze rachunków indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Miliczu mogą już składać nowe wnioski o wypłatę świadczeń w programie Rodzina 500 plus w kolejnym okresie świadczeniowym za pomocą systemu bankowości elektronicznej eBankNet.

Nowe zasady programu są opublikowane na stronie internetowej www.bsmilicz.com.pl w zakładce Klienci Indywidualni/Bankowość internetowa/Rodzina 500+.

Bezpośredni link: http://www.bsmilicz.com.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-internetowa2/rodzina-500

Jak złożyć wniosek?

  1. Wejdź na swój rachunek indywidualny w poprzez system bankowości elektronicznej eBankNet, mając przygotowane potrzebne dane (adres, imiona, nazwiska i pesele członków rodziny, a w niektórych przypadkach zeskanowane dokumenty z Urzędu Skarbowego lub potwierdzające obowiązek płacenia alimentów).
  2. Wejdź w zakładkę Wnioski i w menu po lewej stronie wybierz Rodzina 500+.
  3. System poprosi Cię o wpisanie kodu autoryzacji (zdrapka, lista haseł lub SMS) w celu identyfikacji.
  4. Wybierz okres świadczenia:
  • od 1.10.2017 r. do 30 września 2018 r. dla dotychczasowych świadczeniobiorców,
  • od 1.08.2017 r. do 30 września 2017 r. dla nowych świadczeniobiorców.

5. Wypełnij wniosek, nie robiąc przerw dłuższych niż 10 min – w przeciwnym razie zostaniesz wylogowany z systemu ze względów bezpieczeństwa.

Pamiętaj!

  • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym BS Milicz będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej