Nowa Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Miliczu, od dnia 16.01.2017 r. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych”.

Zmiana „Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych” związana jest m.in. z wprowadzeniem do oferty  Banku nowoczesnego produktu w postaci przelewów natychmiastowych Blue Cash, karty płatniczej MasterCard Business Pay Pass, a także z doprecyzowaniem dotychczasowych zapisów. Dokonano również zmian o charakterze porządkowym, które nie mają charakteru merytorycznego, a mają na celu poprawę przejrzystości „Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych” i ujednolicenie jej zapisów.

Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych” w wersji obowiązującej od 16.01.2017 r. dostępna jest w placówkach Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz można ją pobrać poniżej.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6640
1 CHF3.6656
1 GBP4.6137
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej