Oferta specjalna Banku Spółdzielczego w Miliczu - kredyt dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów – rolników zmagających się ze skutkami tegorocznej suszy – Bank Spółdzielczy w Miliczu oferuje kredyt obrotowy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej.

1)       Rodzaj kredytu – obrotowy;

2)       Okres spłaty – do 4 lat;

3)       Konieczność udokumentowania poniesionych strat w oparciu o protokół gminnej komisji  lub                 oświadczenie rolnika o  wysokości poniesionych strat, poświadczone przez sołtysa wsi,

4)       Konieczność posiadania przez wnioskodawcę w n/ banku rachunku bieżącego lub ROR, na który wpływają dopłaty obszarowe lub założenie rachunku bieżącego rolniczego i przedstawieniu potwierdzenia Agencji o przekazywaniu dopłat na rachunek w n/ banku;

5)        Maksymalna kwota kredytu uzależniona od wysokości poniesionej szkody:

  • określonej na podstawie protokołu gminnej komisji – kwota kredytu nie większa niż wysokość straty (zaokrąglona w górę do pełnych tysięcy);
  • określonej w oparciu o oświadczenie rolnika o  wysokości strat, poświadczone przez sołtysa (druk w załączeniu) - kwota kredytu nie większa niż 2.000,00 zł / 1 ha użytkowanego areału (na podstawie nakazu płatniczego z danego roku plus umowy dzierżawy);

6)        Ostateczna kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej;

7)        Okres składania wniosków do 1 roku od miesiąca wystąpienia klęski;

8)        Brak konieczności rozliczania poniesionych nakładów na wznowienie produkcji

9)        Warunki cenowe:

     a)   oprocentowanie zmienne w wysokości  WIBOR 3M+ 2,5 p.p., tj. 1,72+2,5= 4.22%

     b)   prowizja za udzielenie kredytu :

  • okres spłaty do 2 lat – 1,5%;
  • okres spłaty pow. 2 lat – 2,0.

247543

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej