Ważne zmiany dla przedsiębiorców – bezpieczny podpis elektroniczny dostępny Banku Spółdzielczym w Miliczu

Od 1 stycznia 2015 r. firmy zatrudniające powyżej 5 osób mają obowiązek przesyłania drogą elektroniczną do organów skarbowych formularzy i rozliczeń podatkowych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dla przedsiębiorców to ostatni dzwonek na dostosowanie się do nowych przepisów. Pierwsze zeznania podatkowe będzie trzeba wysłać drogą elektroniczną już pod koniec stycznia.

Czytnik 

Podpis elektroniczny to zbiór danych, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości danego użytkownika. Bezpieczny podpis elektroniczny, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym, jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Warto podkreślić, że to narzędzie jest o wiele mniej podatne na fałszerstwo niż podpis własnoręczny.

Dzięki współpracy Banku Spółdzielczego w Miliczu z Krajowa Izbą Rozliczeniową S.A. (w skrócie: KIR) podpis elektroniczny stał się bardziej dostępny również poza dużymi miastami. Co ważne, e-podpis mogą nabywać wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy, nie tylko klienci Banku. Przedsiębiorcy, którzy kupią e-podpis, aby spełnić ustawowy obowiązek posiadania podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym w celu składania deklaracji do ZUS i Urzędów Skarbowych, mogą z powodzeniem zastosować tę technologię również w innych obszarach.

 Jeden certyfikat – wiele zastosowań:

 •         obowiązkowe rozliczenia z ZUS,
 •          deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych,
 •          faktury elektroniczne,
 •          przetargi i aukcje elektroniczne,
 •          kontrakty z administracja publiczną,
 •          elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
 •          wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,
 •          bankowość elektroniczna korporacyjna.

Atuty korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego:

 •  unikatowość − każdy dokument elektroniczny posiada unikatowy podpis elektroniczny, ściśle związany z danym dokumentem,
 • integralność − jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu,
 • niezaprzeczalność − tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów, czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie, może wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem,
 • potwierdzenie tożsamości − zawarte w certyfikacie dane osoby składającej podpis zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne,
 • zmniejszenie czasu i pracochłonności,
 • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów.

Skąd wziąć e-podpis?

Do posługiwania się certyfikowanym e-podpisem niezbędne jest posiadanie specjalnego zestawu umożliwiającego jego użytkowanie. Składa się on z karty, na której zapisany jest klucz prywatny użytkownika, i certyfikatu kwalifikowanego. Ważność certyfikatów uprawniających do składania podpisu elektronicznego jest ograniczona czasowo – najczęściej do roku lub dwóch. Po tym czasie konieczne jest ich odnowienie. Aby zakupić taki zestaw, należy wypełnić odpowiedni formularz zamówienia, dostępny na stronie internetowej KIR: www.elektronicznypodpis.pl lub w jednej z regionalnych placówek Izby, określając, jakiego typu produkt chcemy otrzymywać. Odbiór zestawu do składania e-podpisu jest zaś możliwy bezpośrednio w siedzibie Banku Spółdzielczego w Miliczu. Jeśli  dana firma korzystała już z tej aplikacji, procedura odnowienia certyfikatu jest prosta i można ją przejść w pełni online.

Bank Spółdzielczy w Miliczu, oferuje zakup certyfikatu według cennika Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

 

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1691
1 USD3.6858
1 CHF3.6774
1 GBP4.6216
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej