X Powiatowy Konkurs „Bank Spółdzielczy wczoraj i dziś”

W czwartek 31 marca odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu „Bank Spółdzielczy wczoraj i dziś”, którego organizatorem było Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie przy udziale Banku Spółdzielczego w Miliczu.

257711 

Do konkursu zgłosiły się trzy drużyny, ale z powodu choroby do rozgrywki stanęły tylko dwie – reprezentanci gospodarzy i gimnazjaliści z Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich w Bukowicach. Uczestników konkursu przywitała dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Krystyna Piosik. W jury zasiadły koordynatorki konkursu Renata Pałka i Joanna Dolna, a także reprezentanci Banku Spółdzielczego w Miliczu – wiceprezes Zarządu Marcin Żmijewski oraz odpowiedzialna za marketing i promocję Banku Magdalena Fortuniak.

257715 

Drużyny gimnazjalistów musiały się zmierzyć z zadaniami wykraczającymi poza ogólną wiedzę gimnazjalisty. W pierwszej konkurencji musiały się wykazać wiedzą nie tylko o Banku Spółdzielczym w Miliczu, ale o bankowości, spółdzielczości i pieniądzu. Pytania typu „Podaj imię i nazwisko czołowej postaci ruchu spółdzielczego w zaborze rosyjskim” czy „Podaj imię i nazwisko sławnego uczonego, który w 1717 roku pełnił funkcję dyrektora Banku Anglii” mogłyby przyprawić o dreszcze niejednego bankowca.

257712 

W drugiej konkurencji uczniowie musieli rozwiązać zadania matematyczne dotyczące finansów – sprawnie obliczać oprocentowanie bankowe i dokonywać przeliczenia waluty na złotówki. Trzecia konkurencja polegała na definiowaniu pojęć związanych z bankowością, a czwarta – sprawnym liczeniu pieniędzy w krótkim czasie.

257716 

Walka między obiema drużynami była bardzo wyrównana, choć konkurencje były trudne i żadna drużyna nie zdołała uzyskać w którejkolwiek z nich maksymalnej liczby punktów. Ostatecznie zwyciężyły gimnazjalistki z Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich w Bukowicach.

257723 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Miliczu, które wręczył wiceprezes Zarządu Marcin Żmijewski, zapowiadając, że przyszłoroczna edycja konkursu będzie miała zmienioną formułę ze względu na jubileusz 70-lecia Banku.

257721

257725

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1691
1 USD3.6803
1 CHF3.6818
1 GBP4.5838
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej