Zebranie Przedstawicieli wybrało nową Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Miliczu

W środę 17 czerwca w restauracji „Kaskada” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Miliczu, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku i dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Na zwołane przez Zarząd Banku Zebranie Przedstawicieli przybyli reprezentanci jednostek samorządów terytorialnych: Starosta Powiatu Milickiego Pan Jan Krzysztofik i Wójt Gminy Krośnice Pan Andrzej Biały. Przybyłych na zebranie gości przywitał przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Aleksander Kowalski, który następnie otworzył obrady ZP.

236101 

W następnym punkcie obrad prezes Zarządu Katarzyna Misiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Miliczu w 2014 roku, w tym jego wyniki finansowe, oraz ukazała kierunki rozwoju Banku w 2015 roku. Pani Prezes podkreślała, że mimo niekorzystnej dla banków sytuacji związanej m.in. z rekordowo niskimi stopami procentowymi, Bank Spółdzielczy w Miliczu zrealizował założenia wyznaczone przez strategię działania oraz osiągnął dobre wyniki finansowe. Bank jest w stabilnej sytuacji i nadal się rozwija, czego dowodem jest m.in. otwarcie w czerwcu br. nowego Oddziału we Wrocławiu.

236102 

Po dyskusji Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2014 roku oraz udzieliło Zarządowi absolutorium.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miliczu w minionym roku przedstawił jej przewodniczący, podsumowując również 4-letnią kadencję Rady i dziękując jej członkom za rzetelną pracę.

Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło również podział nadwyżki finansowej za 2014 r. oraz podjęło inne Uchwały.

236100 Istotnym punktem obrad były wybory nowej Rady Nadzorczej Banku. Po dokonanej, przez Komisję ds. odpowiedniości, ocenie kandydatów na członków Rady Zebranie Przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej na lata 2015-2019 wybrało następujące osoby: Aleksander Kowalski, Stanisław Piotrowski, Janusz Dziekan, Józef Burszowski, Jerzy Chołodecki, Andrzej Karbowiak, Jan Łuczak, Julian Musielak, Mieczysław Buta.

236105

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6640
1 CHF3.6656
1 GBP4.6137
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej