Zmiany w sposobie rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Miliczu

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie 11 października 2015 r. Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym informujemy, że zmianie uległ sposób rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Miliczu.

Poniżej podajemy najistotniejsze zmiany:

1. Klient może zgłosić reklamację:
1) osobiście – w każdej placówce Banku, składając reklamację ustnie do protokołu lub na piśmie,
2) listownie – poprzez wysłanie reklamacji na adres dowolnej placówki Banku,
3) telefonicznie – na udostępnione przez Bank numery telefonów,
4) elektronicznie – na adres poczty: info@bsmilicz.com.pl

2. Adresy placówek Banku podane są na stronie internetowej Banku www.bsmilicz.com.pl. Numery telefonów, pod którymi można składać reklamacje podane są na stronie internetowej oraz w placówkach Banku.

3. Bank udziela odpowiedzi w sposób uzgodniony z Klientem w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku szczególnie skomplikowanym termin rozpatrywania reklamacji może być wydłużony, ale nie więcej niż 60 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Szczegółowy tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji został określony w „Zasadach przyjmowania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Miliczu”, które dostępne są w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bsmilicz.com.pl.

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej