Zmiana Tabeli oprocentowania oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Szanowni Klienci,

w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych od 11.07.2017 roku zmianie ulega Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu.

Jak informowaliśmy Państwa w piśmie z 1 maja 2017 r., od 11.07.2017 r. obowiązywać będzie nowy sposób ustalania i zmiany oprocentowania rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych w złotych, rachunków oszczędnościowych SKO, rachunków płatnych na każde żądanie dla PKZP, rad rodziców i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rachunków płatnych na każde żądanie potwierdzonych książeczką oszczędnościową, którego zasady zostały określone w Rozdziale 11 § 39. ust. 2-5 Regulaminu.

Oprocentowanie środków pieniężnych w PLN ustalane będzie co miesiąc w oparciu o stawkę: średni WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego pomnożony przez odpowiedni wskaźnik.

Zmienione oprocentowanie, o którym mowa wyżej, obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej