Zmiana Taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Miliczu, od dnia 01.05.2016 r. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych”.

Zmiana „Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych” jest związana ze zwiększeniem kosztów obsługi z tytułu usług świadczonych przez Bank oraz doprecyzowaniem dotychczasowych zapisów (por. załączone niżej Pismo do Klientów instytucjonalnych zawierające tabelę z wykazem zmian).

Dokonano również zmian o charakterze porządkowym, które nie mają charakteru merytorycznego, a mają na celu poprawę przejrzystości Taryfy i ujednolicenie zapisów. Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych” w wersji obowiązującej od 01.05.2016 r. jest dostępna w placówkach Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz na stronie internetowej www.bsmilicz.com.pl.

Dziękując za dotychczasową współpracę, wyrażamy przekonanie, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań informacji udzielą pracownicy Banku Spółdzielczego w Miliczu w placówkach naszego Banku lub pod numerami telefonów: 71/ 38 48 254 (Oddział w Cieszkowie), 71/ 38 46 212 (Oddział w Krośnicach), 71/ 38 40 280 (Oddział w Miliczu), 71/ 38 31 787 (Oddział we Wrocławiu).

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej