Zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Szanowni Klienci!

Informujemy, że związku z wejściem w życie 11 października 2015 r. Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zmianie uległ sposób rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Miliczu, a także zaktualizowany został Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Nowy Regulamin, obowiązujący od 19.10.2015 r., jest do pobrania na stronie głównej w zakładce Regulaminy.

Kursy walut

Kursy walut2018-11-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1691
1 USD3.6551
1 CHF3.6254
1 GBP4.6850
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej