Misja, Wizja, Kultura

MISJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

Misją Banku Spółdzielczego w Miliczu jest świadczenie kompleksowych usług finansowych zapewniających zadowolenie Klientów oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

WIZJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

Bank Spółdzielczy w Miliczu będzie nowoczesnym i przyjaznym bankiem lokalnym, wyłącznie z polskim kapitałem, stanowiącym stabilną i wiarygodną instytucję finansową.

KULTURA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

1) Dobro Klienta jest najwyższym dobrem Banku.
2) Bezpieczeństwo depozytów jest dla Banku najważniejsze.
3) Bank oparty na rodzimych tradycjach oraz lokalnym kapitale, świadczący nowoczesne usługi na najwyższym poziomie.
4) Popieranie lokalnej przedsiębiorczości Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym samorządów, jest koniecznym czynnikiem rozwoju Banku.
5) Bank, poprzez szeroko rozumianą współpracę z samorządami lokalnymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego, będzie stawał się w coraz większym stopniu inspiratorem rozwoju gospodarczego w swoim środowisku.
6) Uczciwość, pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu i profesjonalizm to cechy ludzi tworzących nasz Bank.
7) Gwarancją dobrego rozwoju Banku będzie ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej tak, aby każdy pracownik rozumiał Klienta, potrafił pozyskać jego lojalność i zachęcić go do skorzystania z oferty bankowej.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej