• Aktualności
  • Kredyt Płynnościowy - nowy produkt w ofercie naszego Banku

Kredyt Płynnościowy - nowy produkt w ofercie naszego Banku

27-07-2023
Bank Spółdzielczy w Miliczu oferuje Państwu kredyt preferencyjny z linii kredytowej UP z dopłatami ARiMR do oprocentowania - Kredyt Płynnościowy. 
Cel kredytu:
Kredyt przeznaczony jest na utrzymanie płynności finansowej (cel kredytu UP – utrzymanie płynności finansowej), w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
Kredyt może zostać udzielony na  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:
• kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego;
• nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich;
• paliwa na cele rolnicze;
• inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych;
• matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych;
• materiałów opałowych do ogrzewana szklarni i tuneli;
• pasz objętościowych.
Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.
Kwota kredytu:
Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:
• 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne do 50 ha użytków rolnych;
• 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
• 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne powyżej 100 ha użytków rolnych.
Wysokość pomocy:
Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Najważniejsze korzyści:
• Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2,00 % w stosunku rocznym, dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR;
• możliwość skorzystania z kredytu do 31.12.2023 r.
Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku. 
 
Przydatne dokumenty:
 
Znajdziesz nas też tutaj