• O Banku
  • Działalność na rzecz środowiska

Działalność na rzecz środowiska

Bank Spółdzielczy w Miliczu jest instytucją finansową, której przyszłość zależy od rozwoju całej społeczności lokalnej. Dlatego poza swoją działalnością statutową Bank inwestuje także w kapitał ludzki ziemi milickiej, wspierając finansowo i rzeczowo lokalne placówki oświatowe i kulturalne, kluby sportowe i organizacje społeczne, szczególnie działające na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich. 
Jesteśmy stałym sponsorem wydarzeń mających na celu integrację społeczną i promocję regionu, takich jak: Święto Karpia, Dni Milicza, Cieszkowa i Krośnic czy Święto SadówDoceniając unikalne walory przyrodnicze i turystyczne Stawów Milickich i Doliny Baryczy wspieramy inicjatywy oświatowe, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej, jak np. organizowane przez Gimnazjum w Sułowie sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku”.
We współpracy ze Szkolnymi Kasami Oszczędności, funkcjonującymi na obszarze działania Banku, współorganizujemy konkurs „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”, którego zadaniem jest krzewienie wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży. 
Dbając o wszystkich naszych klientów, dostosowaliśmy nasze placówki do obsługi osób niepełnosprawnych. 
Nasza działalność na rzecz społeczności lokalnej w ostatnich latach została wielokrotnie nagrodzona przez Krajowy Związek Spółdzielczości Bankowej w konkursie „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej” specjalnymi wyróżnieniami (w latach 2002, 2005, 2008 i 2010). Za wsparcie finansowe działalności społecznej Bank otrzymał wiele dyplomów i podziękowań, miedzy innymi od lokalnej organizacji CARITAS „Dyplom Dobrego Samarytanina”, a od Milickiego Centrum Medycznego tytuł "Przyjaciela Oddziału Chorób Wewnętrznych". W dowód uznania Prezes Banku Pani Wanda Wiśniewska została przyjęta w poczet honorowych członków Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Znajdziesz nas też tutaj