• Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

  Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, nasz Bank wraz z grupą innych banków spółdzielczych powołał do życia spółkę, której zadaniem jest zapewnienie Państwu wsparcia w relacjach z zakładami ubezpieczeń. Spółka działa pod nazwą

  Jako niezależny i profesjonalny broker ubezpieczeniowy Spółka zapewni Klientom naszego Banku:

  • pomoc w wynegocjowaniu najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń,
  • opiekę nad realizacją umowy ubezpieczenia, w czasie jej trwania,
  • pomoc w relacjach z zakładem ubezpieczeń, gdy wystąpi szkoda i będziecie Państwo oczekiwali szybkiego zakończenia postępowania likwidacyjnego i wypłaty odszkodowania.

  Za świadczone usługi Spółka nie będzie od Państwa pobierała żadnych dodatkowych opłat bądź prowizji.

  Oferta dla Klientów indywidualnych

  Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o. oferuje naszym Klientom m.in. wsparcie
  w negocjowaniu zakresu ochrony i ceny:

  1. Ubezpieczeń mienia – jak np. budynków mieszkalnych wraz ze stałymi elementami wnętrz, budowli, ruchomości domowych, szyb, przykładowo od:

  • ognia i innych zdarzeń losowych,
  • kradzieży z włamaniem, rabunku i aktów wandalizmu,
  • wszystkich ryzyk (All Risks),
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • maszyn od awarii i uszkodzeń,
  • Assistance

  Szczególnie rekomendujemy zwrócenie uwagi na wynegocjowany przez Brokera program ubezpieczeń instalacji energii odnawialnej: instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła wraz z wyposażeniem technicznym.

  2.Ubezpieczeń ryzyk komunikacyjnych – pojazdów w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, auto-casco, komunikacyjnych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, czy też ryzyk assistance, utraty wartości pojazdu.

  3.Ubezpieczeń OC w życiu prywatnym – chroniących przed konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim przez domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.

  4. Ubezpieczeń rolnych – obowiązkowych i dobrowolnych dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne m.in. ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników, ochrony budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczeń mienia od kradzieży z włamaniem  i rabunku, ubezpieczeń upraw, w tym z dopłatami z budżetu państwa, ubezpieczenia zwierząt gospodarczych.

  5. Indywidualnych Ubezpieczeń na życie – zapewniających uzyskanie świadczenia na wypadek śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, mogących być także dodatkowym zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki.

  6. Ubezpieczeń szkolnych – zapewniających ochronę NNW dla dzieci , młodzieży szkolnej oraz studentów.

  7Ubezpieczeń w trakcie podróży – m.in ubezpieczeń kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

  Bank Spółdzielczy w Miliczu

  ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz

  71 38 40 280
  71 38 40 081

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www.bsmilicz.com.pl

  Znajdziesz nas też tutaj