• Zastrzeganie kart

Zastrzeganie kart

W przypadku utraty karty należy niezwłocznie dokonać jej blokady w jeden podany poniżej sposób:

  • telefonicznie dzwoniąc numer 828 828 828
  • telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. (tel. +48 86 215 50 50),
  • telefonicznie w organizacji rozliczającej transakcje (VISA)
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl
  • osobiście w Banku.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w Banku, który wydał kartę debetową, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Znajdziesz nas też tutaj