Władze Banku

Burszowski Józef - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Karbowiak Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dziekan Janusz - Sekretarz Rady Nadzorczej
Buta Mieczysław - Członek Rady Nadzorczej
Bogusz Wojciech - Członek Rady Nadzorczej
Chołodecki Jerzy - Członek Rady Nadzorczej
Łuczak Jan - Członek Rady Nadzorczej
Sławenta Ryszard - Członek Rady Nadzorczej
Stefański Zdzisław - Członek Rady Nadzorczej

 

Komitet audytu:

Stefański Zdzisław  – Przewodniczący
Dziekan Janusz – Członek
Sławenta Ryszard – Członek

Bankiem kieruje trzyosobowy Zarząd:

Katarzyna Wencek – Prezes Zarządu
Edyta Melchior – Wiceprezes Zarządu
Marcin Żmijewski – Wiceprezes Zarządu

Znajdziesz nas też tutaj