• Aktualności
  • Usługa szybkiego przelewu w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości dla użytkowników eBankNet

Usługa szybkiego przelewu w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości dla użytkowników eBankNet

01-12-2023

Szanowni Klienci!


Na stronie opłat do wniosków składanych i pobieranych do/z Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego udostępniono klientom Banków Spółdzielczych Grupy BPS usługę szybkiego przelewu.

Usługa ta umożliwi klientom banku, którzy składają wniosek w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości, uiszczenie związanej z nim opłaty za pomocą szybkiego przelewu, po uprzednim wybraniu z listy rozwijanej Banku Spółdzielczego. Opłaty sądowe (wpis sądowy i opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS mogą być wnoszone wyłącznie przy pomocy mechanizmów udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

Kto może skorzystać z usługi ?

Z usługi szybkiego przelewu na stronie wniosków KRS może skorzystać każdy Klient naszego banku, który jest użytkownikiem systemu eBankNet - zarowno indywidualny, jak i instytucjonalny.

Znajdziesz nas też tutaj