• Poręczenia DFG

  Poręczenia DFG

  Poręczenia kredytów i pożyczek

  • dostęp do finansowania zewnętrznego dla firm z małym stażem
  • ułatwienie i przyśpieszenie transakcji kredytowej
  • zmniejszenie opłaty/marży instytucji finansowych
  • zastępuje tradycyjne formy zabezpieczenia kredytu

  Poręczenia wadialne

  Poręczenia wadialne udzielane są w postępowaniach organizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach organizowanych z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych poręczenie zapłaty wadium może być udzielone jeśli jego organizatorami są: jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki wodne, przedsiębiorstwa energetyczne.

  • możliwość równoczesnego uczestniczenia w wielu postępowaniach o wysokiej wartości finansowej
  • przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków

  Poręczenia należytego wykonania

  • przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków
  • poręczenie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy
  • poręczenie poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa – brak konieczności korzystania z kredytu
  • atrakcyjna cena
  Znajdziesz nas też tutaj