Historia banku

Bank Spółdzielczy w Miliczu powstał 06.11.1947 roku (data rejestracji sądowej) pod nazwą Bank Ludowy Spółdzielnia z Odpowiedzialnością Ograniczoną z inicjatywy grupy 13 osób, najaktywniejszych mieszkańców Milicza, reprezentujących różne środowiska: inteligencję, rzemiosło i kupców w nadziei, że przyczyni się do rozwoju handlu, usług i rolnictwa. „Celem spółdzielni jest podnoszenie dobrobytu swych członków przez dostarczenie im dogodnego kredytu i krzewienie oszczędności” tak określa cel założenia spółdzielni pierwszy Statut. Na przestrzeni 60 lat działalności Bank zmieniał trzy razy siedziby. Zmieniał nazwy zgodnie ze zmianami zachodzącymi w polskiej spółdzielczości bankowej – od 1951 roku był Gminną Kasą Spółdzielczą, od 1956 roku Kasą Spółdzielczą, od 1958 roku Spółdzielnią Oszczędnościowo – Pożyczkową a od 1975 nosi nazwę Bank Spółdzielczy w Miliczu. Niezależnie od zmian siedzib, nazw, podporządkowania, niezależnie od zmieniających się ustrojów, rządów, i opcji politycznych był i jest niezmiennie związany z miejscowym środowiskiem. Przy udziale BS powstawały, rozwijały i unowocześniały się indywidualne gospodarstwa rolne. Bank wspierał też kredytami powstające podmioty gospodarcze, rzemiosło, firmy produkcyjne oraz gospodarstwa domowe. Obecnie Bank Spółdzielczy w Miliczu obejmuje swoim zasięgiem działania obszar powiatu milickiego. Bank Spółdzielczy działa również na terenie województwa dolnośląskiego oraz na terenie powiatów: krotoszyńskiego, ostrowskiego, rawickiego z terenu województwa wielkopolskiego.
Nasz Bank, tradycyjnie związany z lokalną społecznością, stale dąży do zaspokajania jej potrzeb, a ponad 60-letnia historia i ciągły jego rozwój świadczą o zaufaniu, jakim darzą nas klienci. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową prowadzącą działalność w dziewięciu placówkach, a o naszej sile i solidności świadczą zgromadzone fundusze własne, które w ostatnim dziesięcioleciu wzrosły czternastokrotnie.
Obecnie Bank kontynuuje przyspieszony rozwój, systematycznie dąży do tego by być Bankiem nowoczesnym, a jednocześnie takim, w którym klient czuje się dobrze, gdzie spotyka życzliwą, fachową i szybką obsługę. Chcemy zachować wieloletnie tradycje, a jednocześnie wykorzystać doświadczenie ostatnich lat.
Największym naszym kapitałem są zawsze ludzie. Ich wiedza i oddanie idei rozwijania lokalnych struktur finansowych pozwoliły zachować przez lata tożsamość Banku, cele bankowe i społeczne nakreślone przez założycieli, a także rdzennie polski kapitał.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1617
1 USD3.6264
1 CHF3.6708
1 GBP4.6620
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej