• Dobry Start 300+

  Dobry Start 300+

  Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

  • 20. roku życia;
  • 24. roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

  Program obejmuje również uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

  WAŻNE

  Od 1 lipca br., ruszy nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

  Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

  Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną Twojego Banku lub portal PUE ZUS.

  UWAGA!

  Aby złożyć wniosek poprzez bankowość elektroniczną Banku Spółdzielczego w Miliczu, należy zalogować sie do systemu eBankNet, następnie wejść w zakładkę WNIOSKI/ wnioski eximee, wybrać rachunek, z jakiego będziemy aplikować o wniosek, potwierdzić swój wybór, uwierzytelniając za pomocą SMS-a lub poprzez aplikację BSMilicz mobilnie, a następnie z listy świadczeń wybrać Złóż wniosek Dobry Start 300+ i wypełnić wniosek.

  Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

  Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

  Przydatne informacje

  Wypełnianie wniosku

  WYPEŁNIANIE WNIOSKU W SERWISIE INTERNETOWYM

  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

  Wniosek Dobry Start mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Miliczu. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu internetowego Banku. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF). Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informatorem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start znajdziesz po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej eBankNet w zakładce Wnioski - po klinkęciu tej zakładki w menu bocznym należy wybrać Wnioski eximee.

  2. Należy wybrać konto, na które będą przesyłane środki z Dobry Start, a następnie po kliknięciu przycisku Dalej potwierdzić wybór poprzez uwierzytelnienie za pomoca kodu SMS lub aplikacji BS Milicz mobilnie.

  3. Następnie w menu platformy Wniosków eximee należy wybrać, jaki wniosek chcemy złożyć.

  4. W kolejnym kroku przystępujemy do wypełniania wniosku, podając dane osobowe składającego wniosek oraz dziecka/dzieci, którym przysługuje świadczenie. Po wysłaniu wniosku możemy pobrać go w formie PDF-a, a także pobrać poświadczenie wysłania wniosku. Jeśli wniosek został wysłany poprawnie, w zakadce Wnioski/Wnioski eximee widać będzie jego status PRZEKAZANY,  który zmieni się po odebraniu przez system Ministerstwa Rodziny: ODEBRANY. Wtedy mailem otrzymamy Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia będace Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru wniosku.

  Obsługa wniosku

  Pamiętaj:

  Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Miliczu ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku,
  a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

  Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Miliczu będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez ZUS.

  Rola Banku Spółdzielczego w Miliczu w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku  do ZUS-u.

  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez ZUS w sprawie świadczenia w ramach programu DOBRY START.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.

  Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Miliczu wniosek ma status „Odebrany”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się z Oddziałem ZUS-u.

  Bezpieczeństwo i reklamacje

  Składając Wniosek w ramach programu Dobry Start, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Dobry Start - 300+.
  • Przy zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet, w celu wyboru konta, na jakie będziemy otrzymywać świadczenie system poprosi o podanie kodu SMS lub uwierzytelnienie za pomocą aplikacji mobilnej.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Dobry Start - 300+.otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny,

  Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, u.poinformuj o tym niezwłocznie Bank Spółdzielczy w Miliczu.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Dobry Start - 300+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności  i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Dobry Start - 300+., w zależności od ich przedmiotu. powinny być składane:

  • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej internetowym Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania;
  • do ZUS – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Miliczu przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie  z przyjętymi w Banku zasadami - patrz http://www.bsmilicz.com.pl/zglaszanie-reklamacji-i-skarg

  Bank Spółdzielczy w Miliczu (Centrala)
  ul. Trzebnicka 7, 
  56-300 Milicz

  (71) 38 40 280

  Infolinia bankowości elektronicznej (czynna 24/7)
  801 520 920 lub 86 216 13 55

  Infolinia dotycząca kart płatniczych

  86 215 50 50

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www.bsmilicz.com.pl

  Znajdziesz nas też tutaj