• eBankNet

  eBankNet

  System bankowości internetowej eBankNet umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi oraz kontrolowanie kredytów i pozostałych usług takich, jak lokaty czy karty płatnicze.

  Aby uzyskać dostęp do eBankNet, należy:

  • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
  • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
  • hasła do systemu mogą być przesyłane w formie SMS. Alternatywą wobec SMS-ów jest potwierdzenie w darmowej aplikacji BS MILICZ mobilnie

  Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu EBANKNET

  System bankowości internetowej https://e24.bsmilicz.com.pl/eba28/ umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich jak kredyty i karty płatnicze. Funkcje systemu pozwalają na: 

  1. w zakresie rachunków bankowych: 

  • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych, 
  • sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych za ostatni rok ( nie dotyczy rachunku kredytowego), 
  • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych, 
  • sprawdzanie limitów kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych, 
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji i zestawienia operacji ( nie dotyczy rachunku kredytowego),

  2. w zakresie przelewów (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych, rachunku Pol-IKE, rachunku kredytowego): 

  • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych, 
  • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
  • wykonywanie przelewów do ZUS,
  • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych, 
  • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych, 
  • listę złożonych przelewów, 

  3. w zakresie przelewów w obrocie dewizowym w złotych i w walutach wymienialnych:

  • wykonywanie przelewów w obrocie dewizowym w złotych i w walutach wymienialnych.

  4. w zakresie lokat: 

  • zakładanie lokat z oferty dostępnej w eBankNet, 
  • listę aktywnych lokat,
  • sprawdzanie oprocentowania posiadanych lokat, 

  5. w zakresie listy odbiorców (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych, rachunku Pol-IKE, rachunku kredytowego): 

  • dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy, 
  • listę zdefiniowanych odbiorców, 

  6. zmianę hasła, 

  7. otrzymywanie smsKodów (nie dotyczy rachunku Pol-IKE)

  8. doładowanie telefonu komórkowego

  9. samodzielne zablokowanie dostępu do systemu eBankNet.

  System EBankNet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (przy czym realizacja zleceń płatniczych następuje w godzinach pracy Banku). 

  W celu poprawnej współpracy z Systemem eBankNet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu „firewall”.

  Uwaga! Pracownicy naszego Banku w kontaktach z Klientami nie świadczą usługi zdalnej pomocy przy użyciu pulpitu zdalnego. Tego typu usługa często wykorzystywana jest w atakach socjotechnicznych mających na celu wyłudzenie środków klientów, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności przy tego typu kontaktach.

  Przydatne informacje

  Pierwsze logowanie

  Pamiętaj, aby zawsze logować się bezpiecznie przez stronę: https://e24.bsmilicz.com.pl/eba28/

  • W polu Login i Hasło wpisz login i hasło użytkownika które otrzymałeś z Banku, następnie system poprosi cię o ustalenie własnego hasła do systemu.
  • Na kolejnym ekranie w polu "wprowadź nowe hasło" wpisz swoje własne hasło. Podczas kolejnego logowania do systemu bankowości internetowej, będziesz wpisywać ustalone w ten sposób przez siebie hasło.
  • Pamiętaj, że hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.

  Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej. Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

  W związku z wejściem dyrektywy PSD2 system bankowości elektronicznej będzie wymuszał zmianę hasła co 90 dni. W przypadku pojawienia się komunikatu o potrzebie zmiany hasła należy zastosować się do zaleceń systemu.

  Zastosowane mechanizmy mają na celu poprawę Państwa bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Hasła logowania należy chronić przed dostępem osób trzecich.

  Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

  ZASADY
  BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

  • Loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.bsmilicz.com.pl
  • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku
  • Nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym
  • Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://
  • Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki
  • Zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu
  • Nie przechowuj hasła razem z loginem
  • Zmieniaj regularnie hasło
  • Unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania
  • Hasło musi mieć co najmniej  8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny
  • Ustaw powiadomienie SMS o zalogowaniu i wylogowaniu z systemu
  • Nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu
  • Nie korzystaj z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot
  • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe
  • Wprowadź limity transakcyjne i limity loginu
  • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.
  • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie

  Pamiętaj, że:

  • System nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła przesłanego za pomocą SMS (smsKod)
  • Przy logowaniu system wymaga dwuetapowej autoryzacji:
   Etap 1:  podanie loginu użytkownika i ustalonego przez siebie hasła
   Etap 2:  wpisanie hasła przesłanego za pomocą SMS (smsKod)/potwierdzenie w aplikacji
   BS MILICZ mobilnie
  • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub hasła jednorazowego (smsKod) blokują dostęp do systemu lub możliwość dokonywania operacji.
  • Odblokowania można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 71 38 43 634 bądź osobiście w Banku
  W przypadku zablokowania

  Skontaktuj się z nami w godzinach pracy Banku, dzwoniąc pod numer tel. (71) 38 43 634.
  Swoje konto internetowe możesz również odblokować w dowolnej placówce naszego Banku.

  Bank Spółdzielczy w Miliczu (Centrala)
  ul. Trzebnicka 7, 
  56-300 Milicz

  (71) 38 40 280

  Infolinia bankowości elektronicznej (czynna 24/7)
  801 520 920 lub 86 216 13 55

  Infolinia dotycząca kart płatniczych

  86 215 50 50

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www.bsmilicz.com.pl

  Znajdziesz nas też tutaj